شرکت لازک بوشهر

شرکت لازک بوشهر

عمل آوری و بسته بندی و انجماد ماهی

1
مدیریت آقای هادی شاهرخی
محصولات عمل آوری و بسته بندی و انجماد ماهی
شماره تماس 
تلفن ثابت 07735424778
سایت http://lazak-seafood.com/
ایمیل 
برند 
آدرسبوشهر – منطقه ویژه اقتصادی