شرکت بوشهر پرشین

شرکت بوشهر پرشین

عمل آوری و بسته بندی و انجماد ماهی

مدیریت آقای ابوذر عبدلی
محصولات عمل آوری و بسته بندی و انجماد ماهی
شماره تماس 
تلفن ثابت33543124 077
سایت http://www.boushehrpersian.com/    b.p.co@hotmail.com
ایمیل 
برند 
آدرسبوشهر – شهرک صنعتی 2