خسروان پروتئین جنوب

خسروان پروتئین جنوب

عمل آوری و بسته بندی و انجماد ماهی و میگو – سرد خانه زیر صفر

مدیریت آقای حسن خسروی نژاد
محصولات عمل آوری و بسته بندی و انجماد ماهی و میگو – سرد خانه زیر صفر
شماره تماس 
تلفن ثابت 07733452659
سایت ندارد
ایمیل 
برندخسروان پروتئین جنوب
آدرسبوشهر – شهرک صنعتی 2