میگوی طلایی بوشهر

میگوی طلایی بوشهر

عمل آوری و بسته بندی ماهی-میگو

مدیریت رحمت الله حق نجات
محصولات عمل آوری و بسته بندی ماهی-میگو
شماره تماس 
تلفن ثابت 07733446165
سایت info@goldenshrimp.com 
ایمیل 
برند 
آدرسبوشهر – شهرک صنعتی 2