گردونه صنعت درنیکا

گردونه صنعت درنیکا

انواع برگرماهی(فیش بال، فیش فینگرو ...)، انواع ناگت ماهی، میگو سو خاری، ذخیره سازی و نگهداری مواد غذایی در سرد خانه زیر صفر-بالای صفر

مدیریت حسن رحیمی
محصولات انواع برگرماهی(فیش بال، فیش فینگرو ...)، انواع ناگت ماهی، میگو سو خاری، ذخیره سازی و نگهداری مواد غذایی در سرد خانه زیر صفر-بالای صفر
شماره تماس 
تلفن ثابت 02188723570
سایت ندارد
ایمیل 
برند 
آدرسبوشهر – شهرک صنعتی 2