شركت طعام سازان ميگو و ماهي بندر

شركت طعام سازان ميگو و ماهي بندر

خوراک آماده آبزیان

مدیریت آقای کازرونی
محصولات خوراک آماده آبزیان
شماره تماس 
تلفن ثابت 
سایت ندارد
ایمیل 
برند 
آدرسشهرك صنعتي بندر ريگ