شرکت نیرو گستر شریف دشتستان

شرکت نیرو گستر شریف دشتستان

تولیدکننده انواع تابلوهای برق فشار متوسط وضعیف- مکانیزاسیون مزارع پرورشی

مدیریت آقای شریفی
محصولات تولیدکننده انواع تابلوهای برق فشار متوسط وضعیف- مکانیزاسیون مزارع پرورشی
شماره تماس 
تلفن ثابت 
سایت http://www.nirogostar.com info@nirogostar.com
ایمیل 
برند 
آدرسبوشهر – شهرک صنعتی دشتستان