شرکت تعاونی شالو گروه142

شرکت تعاونی شالو گروه142

عمل آوری و بسته بندی و انجماد ماهی

مدیریت آقای محمد هنری پور
محصولات عمل آوری و بسته بندی و انجماد ماهی
شماره تماس 
تلفن ثابت 
سایت ندارد
ایمیل 
برند 
آدرسبوشهر – شهرک صنعتی چغادک