شرکت کیمیای لیان

شرکت کیمیای لیان

مدیریت دکتر احمد شادی
محصولات  
شماره تماس 
تلفن ثابت 
سایت kimiaazma@gmail.com s.ali.ahmadi64@gmail.com
ایمیل 
برند 
آدرسبوشهر- خیابان مطهری- خیابان فرهنگ- کوچه مهرگان ۷- پ ۱۷۲