آبزیان مهتاب

آبزیان مهتاب

عمل آوری و بسته بندی میگو-ماهی

مدیریت آقای حمزه شیرالی
محصولات عمل آوری و بسته بندی میگو-ماهی
شماره تماس 
تلفن ثابت 07733450297
سایت http://bfpig.com
ایمیل 
برند 
آدرسبوشهر – شهرک صنعتی 2