شرکت ایمن سرماسازان جنوب

شرکت ایمن سرماسازان جنوب

مدیریت  
محصولات فرآورده های ماهی و میگو
شماره تماس09173710189
تلفن ثابت07791021215
سایت
ایمیل 
برندMago
آدرسشهرک صنعتی 2، بلوار خلیج فارس، انتهای بلوار خلیج فارس