دانشگاه خلیج فارس

دانشگاه خلیج فارس

مدیریت دکتر عبدالمجید مصلح
محصولات  
شماره تماس 
تلفن ثابت07731222044
سایت https://www.pgu.ac.ir/
ایمیلpr@pgu.ac.ir
برند 
آدرسبوشهر، خیابان خلیج فارس، دانشگاه خلیج فارس