سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر

سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر

مدیریت دکتر قلی پور
محصولات  
شماره تماس07733324057
تلفن ثابت 
سایت
ایمیل 
برند 
آدرسبوشهر- خیابان ولیعصر- جنب استادیوم شهید بهشتی