شرکت مهندسی زیست صنعت هیرکان

شرکت مهندسی زیست صنعت هیرکان

 
مدیریت آقای گودرزی
محصولات مشاوره و مهندسی محیط زیست،طراحی، ساخت و بهره برداری سیستم های تصفیه فاضلاب صنعتی و شهری با تخصص صنایع، فروش تجهیزات تصفیه فاضلاب و سیستم های کنترلی، کنترل آلودگی آب و فاضلاب، مدیریت پسماند، آلودگی هوا، آلودگی خاک، ارزیابی زیست محیطی
شماره تماس۰۹۱۲۰۱۴۸۹۶۶
تلفن ثابت 
سایت http://bamahse.com/wwtspro.html
ایمیلwwtspro@gmail.com
برند 
آدرس