روزبه دریا پارس

روزبه دریا پارس

عمل آوری و بسته بندی و انجماد ماهی و میگو

مدیریت آقای عبدالکریم تشکری
محصولات عمل آوری و بسته بندی و انجماد ماهی و میگو
شماره تماس 
تلفن ثابت07733577002-4
سایت ندارد
ایمیل 
برند 
آدرسبوشهر جاده نيروگاه جنب تعميرگاه مايلر