کد : 8653
الف الف

نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان، ماهیگیری، غذاهای دریایی و صنایع وابسته تهران در تاریخ 29 مهر الی 2 آبان ماه 98 برگزار می شود

نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان، ماهیگیری، غذاهای دریایی و صنایع وابسته تهران 98 چهارمین دوره، در تاریخ 29 مهر الی 2 آبان ماه 98 برگزار می شود.