کد : 8605
الف الف

تور صنعتی ذینفعان خوشه به تایلند به منظور بازدید از نمایشگاه تخصصی آبزیان(VIV)، مزارع پرورش میگو و شرکت در کارگاه های تخصصی در تاریخ اسفندماه سال 97 به مدت 10 روز با حمایت شرکت شهرک های صنعتی استان برگزار گردید

تور صنعتی ذینفعان خوشه به تایلند به منظور بازدید از نمایشگاه تخصصی آبزیان ویو، مزارع پرورش میگو و شرکت در کارگاه های تخصصی در تاریخ اسفندماه سال 97 به مدت 10 روز با حمایت شرکت شهرک های صنعتی استان برگزار گردید. برگزاری این تور با مشارکت اتحادیه پرورش دهندگان میگوی بوشهر، تکثیر و نیز ذینفعان فعال در بخش فرآوری صورت گرفت که در طی این مدت برنامه مدونی در خصوص توانمندسازی و بازدید از آخرین دستاوردهای موجود در صنعت پرورش میگوی تایلند انجام گرفت.

 636979241566566365.jfif  

 636979241739062785.jfif