کد : 8619
الف الف

در راستای فرهنگ سازی صنعتی بازدید صنعتی دانش‌آموزان با هدف ارتقاءسطح آگاهی و آشنایی آنها با صنعت شیلات و فراوری آبزیان استان انجام گردید

در راستای فرهنگ سازی صنعتی بازدید صنعتی  دانش‌آموزان با هدف ارتقاءسطح آگاهی و آشنایی آنها با صنعت شیلات و فراوری آبزیان استان انجام گردید. این اردوی یک روزه دانش آموزی متشکل از 57 نفر در تاریخ 7 آذرماه  از واحد یکی از ذینفعان خوشه(شرکت دریاهوده) بازدید بعمل آمد. در این بازدید دانش آموزان با روش های فراوری آبزیان و بسته بندی آنها آشنا شدند.