کد : 8604
الف الف

ذینفعان خوشه به دستگاه انجماد سریع(IQF)مجهز شدند.

روش های انجماد سریع در فرایند تولید ماهی و میگو فرآوری شده، مزایای پرشماری از جمله افزايش ماندگاري محصول ، حفظ خصوصيات ظاهري محصول پس از انجماد، حفظ كيفيت محصول پس از يخ گشايي براي مصرف، توليد بي وقفه بدون نگراني از بازار مصرف، صادرات محصول فرآوري شده به دليل كيفيت بالا، افزايش سود توليدات غذايي، ايجاد ارزش افزوده و برگشت سريع سرمايه، ايجاد بازارهاي جديد به دليل افزايش كيفيت محصول می باشد. با در نظر گرفتن این مزایا، برخی واحدهای خوشه به این تکنولوژی مجهز گردیدند. با توجه به مزایای بسیار زیاد سیستم IQF و در نظر گرفتن افزایش توان صادراتی و رقابتی شرکت ها با استفاده از این سیستم، پیشنهاد می گردد به منظور پیشرفت پیش از پیش واحدها این سیستم در تعداد بیشتری از شرکت ها مورد استفاده قرار گیرد تا توان این شرکت ها برای صادرات و رقابت در بازار جهانی افزایش یابد.