کد : 8629
الف الف

آموزش توانمندسازی در سطح خوشه با هدف ارایه دانش و مهارت بهبود مستمر کیفیت فراگیر به تعاونیهای پرورش دهندگان میگو یکی از استراتژی های مهم تیم توسعه مطرح بوده است.

صنعت آبزی‌پروری میگو یکی از ظرفیت‌های کم‌نظیر در نوار ساحلی جنوب استان بوشهر است. صنعت آبزی‌پروری تولید میگو به ویژه در بحث اشتغالزایی، محرومیت‌زدایی، فقر زدایی و آبادانی در استان بوشهر توانسته آمار قابل توجهی را در این عرصه بخود اختصاص دهد. میزان اشتغال در سطح خوشه در تمام حلقه های زنجیره ارزش 10000 نفر می باشد که نشان دهنده اهمیت این صنعت در استان می باشد.

در این بین تعاونی ها بیش از 60 درصد از شرکت های فعال در عرصه پرورش میگو در استان بوشهر  پرورشی را تشکیل می دهد. گسترش روز افزون علم و فناوری و تغییرات سریع آن بر صنعت پرورش تاثیرگذار است. در چنین شرایطی، صنعت موفق صنعتی است که با توجه به دانش روز و فناوری پیشرفته خود را به سوی ترقی و ارتقاء دانش هدایت کند. یکی از راهکار های مجهز شدن و استفاده از دانش روز دنیا آموزش و توانمند سازی سرمایه انسانی بویژه برای در بخش پرورش است. این آموزش ها باید با توجه به اصول و روش های علمی بنا گذاشته شوند تا نتیجه به دست آمده بتواند نیازهای موجود را برطرف سازد. وجه خاصي كه در دهه اخير در جهان به آموزشهاي تخصصی معطوف شده است، حاكي از اين حقيقت است كه اين آموزشها تنها راه تربيت نيروي انساني متخصص و ابزار مهمي در ارتقاء كيفيت خدمات ، محصولات و ابداع و نوع آوري است .

با توجه به اينكه رشد سريع تكنولوژي، تغييرات و تاثيرات عميقي  در صنعت آبزی پروری میگو  بوجود آورده است در کشور های پیشتاز منجر به این شده که بهره وری در این صنعت افزایش یافته  در مسائل اجتماعي و اقتصادي بدنبال داشته است، اتخاذ روشهايي كه هماهنگ كننده برنامه هاي آموزشي با توسعه تكنولوژي و تحول و متضمن تأمين نيروي انساني ماهر و متخصص مورد نياز آن باشد، اجتناب ناپذير است. تجربه و مطالعه نشان داده است كه يكي از مناسب ترين روش هاي آموزشي كه جوابگوي امر مزبور مي باشد «دوره هاي آموزشي تخصصی توانمند سازی كوتاه مدت» است.

هر چند که آبزی پروری میگو دارای اهمیت اقتصادی فراوان است اما گسترش این صنعت در مناطق جنوبی با مشکلات و چالش هایی همراه بوده است. توسعه آبزی پروری میگو در آینده نیازمند در نظر گرفتن این مشکلات، چالش ها و ریسک ها است. نگاهی ریسک محور به فرایند توسعه به پایداری و کم خطرتر کردن آن کمک خواهد کرد. سطح دانش و اطلاعات مدیران و ابعاد انسانی واحدهای آبزیان از عوامل تاثیرگذار مهم بر کارایی فنی و کارایی بهداشتی این واحدها است.

آموزش توانمندسازی در سطح خوشه با هدف ارایه دانش و مهارت بهبود مستمر کیفیت فراگیر به تعاونیهای پرورش دهندگان میگو یکی از استراتژی های مهم تیم توسعه مطرح بوده است.  ایده سنتی آموزش قادر به رساندن انواع دانش‌ها و مهارت‌ها برای توانمندی افراد نیست. با توجه به اهمیت آموزش نیروی انسانی و ارزیابی آثار آن بر افزایش عملکرد دست اندر کاران صنعت پرورش میگو و همچنین توانمندسازی آنها این دوره ها می تواند منجر به افزایش راندمان تولید شده و عملا با سرمایه گذاری کمتر نسبت به برداشت بیشتر از واحد های پرورشی اقدام نمود. از جمله دوره های برگزار شده در طی فعالیت تیم توسعه آشنایی با روش بیوفلاک در آبزی پروری، پرورش آرتمیا، ارتقای دانش پرورش دهندگان میگو، تکنیک های نوین پرورش و غذای میگو و غیره بوده است. هدف از برگزاری این دوره های آموزشی، افزایش آگاهی پرورش‌دهندگان میگو، به‌کارگیری اصول علمی پرورش، استفاده از تجربه‌های کارشناس خارجی شناسایی در زمینه توسعه پرورش میگو، بهبود مدیریت مزارع بمنظور افزایش بهره وری بوده است. صنعت پرورش میگو می تواند با ارزآوری خود به رشد اقتصادی کشور و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی کمک کند.