کد : 8614
الف الف

اولین رویداد ایده ها و استارت آپ های شیلاتی استان بوشهر به همت خوشه صنعتی فرآوری آبزیان و با مشارکت پژوهشکده میگوی کشور، پارک علم و فناوری خلیج فارس و شرکت شهرک های صنعتی استان در استان بوشهر برگزار گردید.

اولین رویداد ایده ها و استارت آپ های شیلاتی استان بوشهر به همت خوشه صنعتی فرآوری آبزیان و با مشارکت پژوهشکده میگوی کشور، پارک علم و فناوری خلیج فارس و شرکت شهرک های صنعتی استان در استان بوشهر برگزار گردید. از اهداف مهم اجرای این رویداد، شناسایی و ایجاد بانک طرح‌ها و ایده‌های نوآورانه شیلاتی، تسهیل و توسعه کسب وکار خلاقانه، معرفی طرح‌ها و ایده‌های برتر به سرمایه‌گذاران و حمایت از طرح‌ها و ایده‌های برتر بود. در پایان این رویداد، طرح تولید پودر خشک اسپیرولینا، طرح هوشمند سازی مزارع پرورش آبزی و تبدیل تدریجی مزارع هکتاری به کشت گلخانه‌ای  به عنوان طرح های برتر انتخاب شدند که به ترتیب مبالغ 2.5 و 1.5 و 1 میلیون تومان جایزه اهدا شد.