کد : 8627
الف الف

با فعالیت موثر دامپزشکی و همکاری فعالان بخش خصوصی، بوشهر اولین استان بدون کانون آلودگی در سایت های پرورش میگو شده و انتظار می رود این روند ادامه یابد.

مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر گفت: با فعالیت موثر دامپزشکی و همکاری فعالان بخش خصوصی، بوشهر اولین استان بدون کانون آلودگی در سایت های پرورش میگو شده و انتظار می رود این روند ادامه یابد.
مرتضی بحرانی که در دفتر هفته نامه و پایگاه اطلاع رسانی «خلیج فارس» حضور یافته بود، افزود: طی سال های گذشته بیماری آبزیان خصوصا لکه سفید باعث شد صنعت پرورش میگوی استان به تعطیلی بینجامد، اما با نظارت های دامپزشکی و توجه کافی که از سوی تشکل های مرتبط صورت گرفت، شاهد آن بودیم که کانون های آلودگی طی سالیان گذشته از ۱۶۰ مورد به تدریج کاهش یافت و در سال ۹۷ صفر شد.

بحرانی خاطرنشان کرد: صفر شدن کانون های آلودگی سایت های پرورش میگو در استان در شرایطی که بیش از نیمی از تولید این محصول در بوشهر می باشد و سایت های تولید دارای پراکندی در سراسر استان است، نشان از همکاری مشترک همه بخش های فعال در این عرصه دارد، درحالی که در استان های دیگر سایت های پرورش در نقاط خاصی متمرکز می باشند و فعالیت های قرنطینه و پیشگیری راحت تر می باشد