کد : 8652
الف الف

آمار نهائی ; افزایش ۳۰ درصدی صید میگو درآبهای استان بوشهر

افزایش ۳۰ درصدی صید میگو درآبهای استان بوشهر

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان بوشهر گفت:از ۳۰ تیر صید میگو برای قایق های صیادی و از یک مرداد برای لنج های صیادی آغاز شد .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ منصور پاپری با بیان اینکه در صید میگو ، ۶ هزار صیاد فعالیت دارند افزود:امسال صید میگو پس از ۴۴ روز در ۱۲ شهریور خاتمه یافت که در مجموع هزار و ۴۳۷ تن میگو صید شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل هزار و ۱۰۲ تن ، ۳۰ درصد افزایش رانشان می دهد.
وی اضافه کرد:بیشترین منطقه صید میگو در بوشهر با ۶۱۶ تن یعنی ۵۰ درصد ،و کمترین میزان صید مربوط به کنگان با ۱۸ تن یعنی یک و نیم درصد است.
معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان گفت"در استان ۲۲ مرکز تخلیه صید داریم که امسال دربیش از  ۱۶ مرکز ،تخلیه صید میگو صورت گرفت.