کد : 4608
الف الف

با توجه به اینکه در حین تولید بخشی از میگو دچار شل شدگی سر یا نرمی پوسته می¬شوند، برای بخش پوست کنی و رگ زنی ارسال میگردد. این فرایند در کارخانه های عمل اوری تاکنون بصورت دستی انجام میگرفته و هزینه بالایی را به کارخانه دار تحمیل می کتد، ضمن اینکه از سرعت بالایی برخوردار نبوده است.

با توجه به اینکه در حین تولید بخشی از میگو دچار شل شدگی سر یا نرمی پوسته می شوند لذا برای بخش پوست کنی و رگ زنی ارسال می گردد. این فرایند در کارخانه های عمل اوری تاکنون بصورت دستی انجام می گرفته و هزینه بالایی را به کارخانه دار تحمیل می کتد، ضمن اینکه از سرعت بالایی برخوردار نبوده است. این دستگاه ضمن پوست کنی و رگ زنی با یک برش میانی، بدن میگو بشکل پروانه در می آورد که برای پوشش دهی و سوخاری جذابیت بیشتری دارد. شرکت بهره مان بعنوان یکی از واحدهای عضو خوشه در بخش فراوری به مدیریت آقای سعیدی اقدام به خریداری این دستگاه و نصب آن در واحد خود نموده است.